Skip to main content
search

Výměna nádrže LPG

po ukončení její životnosti

Výměna nádrže LPG je nutné zlo u všech vozidel přestavěných na alternativní pohon LPG keré jsou v provozu déle než 10let resp. datum výroby na nádrži LPG je starší 10-ti let. Povinnost výměny nádrže LPG po deseti letech je dána českou legislativou. Prodloužení životnosti nádrže LPG po dovršení jejího stáří 10 let tak, jako je tomu např. u běžných tlakových nádob na stlačený vzduch apod. bohužel není možné. Žádné tlakové zkoušky ani revize revizních techniků tlakových nádob nepomohou.
Zde uvádíme oficiální stanovisko MD ČR k problematice životnosti nádrží LPG v automobilech:

Oficiální stanovisko MD ČR k životnosti a výměně nádrží LPG & CNG ve vozidlech 

Původní nádrž je nutno vyměnit za tlakovou nádrž schváleného typu. Pro úplnost je třeba připomenout, že nelze kombinovat nádrž a příslušenství (víceúčelový ventil a plynotěsnou schránku) schvalovanou podle starého homologačního předpisu EHK 67R00 a nového předpisu EHK 67R01.

V praxi to znamená, že pokud dojde k výměně nádrže (např. z důvodu ukončení její životnosti) za nádrž homologovanou podle předpisu 67R01, je nutné vyměnit i příslušenství za homologované podle předpisu 67R01. Prodloužení životnosti nádrže vykonáním tlakové zkoušky na nádrži není možná.

Jak probíhá výměna nádrže LPG

Výměna nádrže LPG je odborný zásah do plynové instalace automobilu a musí jej provádět odborná firma prostřednictvím odborně způsobilých pracovníků kteří provádějí přestavby na LPG a samozřejmě servis vozidel na LPG.
Důrazně varujeme před amatérsky prováděnou výměnou nádrže LPG!

Nádrž LPG s ukončenou životností by měla být měněna za novou nádrž LPG stejného typu a provedení, v nejlepším případě i stejného výrobce. Předejdete tím následně zbytečným problémům při kontrole na STK, kde po 01.01.2017 probíhají kontroly homologačních čísel nádrží LPG a jejich data výroby resp. kontroly životnosti či expirace životnosti nádrže LPG.

Co je nutné před předáním vozidla k výměně nádrže LPG

Vozidlo na výměnu nádrže LPG přistavte s úplně prázdnou nádrží – nechte úplně dojít plyn v nádrži až motor za jízdy přepne na benzín. Potom vozidlo zastavte, přepněte opět na LPG a nechte motor běžet na volnoběh dokud systém opět nepřepne na benzín. Pak je nádrž LPG prakticky prázdná.

Výměna nádrže LPG
Výměna nádrže LPG jak je to po skončení životnosti
Ford Kuga 1.5 Ecoboost na LPG motorový prostor

Cena výměny nádrže LPG  1.000 – 1.500,- Kč

Výměnou nádrže se rozumí přemontování multiventilu (pokud lze použít) ze staré, zcela prázdné nádrže LPG na novou nádrž stejného typu a provedení jako ta původní. Doporučujeme prohlídku vozidla na našem pracovišti před samotnou výměnou nádrže.

Cena nové nádrže LPG podle typu a velikosti zde
Cena nového multiventilu v případě potřeby zde
Cena nové koncovky plnění v případě potřeby zde

Výměna nádrže LPG za jiný typ nádrže

V případě výměny nádrže LPG za jiný typ, jiný rozměr, jiné provedení nádrže LPG vždy vyžaduje vícepráce, jejichž rozsah nelze bez předchozí prohlídky a konzultace přímo u vozidla odhadnout. V tomto případě nás prosím kontaktujte.

Napište nám
Close Menu