Skip to main content
search

Systém sekvenčního vstřikování LPG pro motory MPI

S příchodem novějších generací vstřikování benzínu u motorů s třícestným řízeným katalyzátorem vybavených druhou lambda sondou umístěnou za katalyzátorem, pro měření účinnosti katalyzátoru došlo k tomu, že systémy LPG s centrálním směšovačem doplněné řízením pro regulaci bohatosti směsi krokovým motorkem, již nebylo možné použít.  Aby byla zachována plnohodnotná funkce systému palubní diagnostiky OBD, která je nedílnou součástí moderních emisních systémů, bylo nutné přejít na zcela nový, složitější systém sekvenčního vstřikování LPG.
Systém sekvenčního vstřikování LPG používá plynové vstřikovače, které vefukují plynnou fázi LPG do každého válce samostatně. Vstřikování LPG je primárně řízeno benzínovou jednotkou principem „master a slave“. Řídící jednotka plynu upravuje vstřikovací časy plynových vstřikovačů tak, aby eliminovala rozdíly ve vlastnostech LPG ve srovnání s benzínem, aby řídící systém motoru tj. benzínová řídící jednotka „nepoznala“, že motor pracuje na jiné palivo.

Schema vstřikování LPG

Schema sekvenčního vstřikování LPG ve vozidle

  1. Ventil tankování
  2. Nádrž LPG
  3. Multiventil
  4. Trubka termoplast pro LPG
  5. Reduktor/splynovač s integrovaným ventilem a filtrem LPG
  6. Filtr plynné fáze
  7. Map senzor – snímač tlaku a teploty plynu a tlaku/podtlaku sacího potrubí
  8. Vstřikovače LPG
  9. Řídící jednotka (ECU)
  10. Přepínač benzín/LPG s indikací hladiny LPG a provozního stavu systému

Jak funguje sekvenční vstřikování LPG ?

Systémy sekvenčního vstřikování LPG fungují zcela automaticky. Motor vždy startuje na benzín a teprve po zahřátí na teplotu (zpravidla 30°C) při níž systém umožní přepnutí plynule přejde do provozu na LPG. V tento moment dochází k odpojení benzínových vstřikovačů od ovládacího signálu z benzínové řídící jednotky. Těmito signály se nyní začne řídit plynová řídící jednotka, která začne ovládat své plynové vstřikovače. Výsledkem je, že benzínové vstřikovače zůstanou trvale uzavřené a plynové vstřikovače převezmou funkci dávkování paliva do motoru v tuto chvíli již plynnou fázi LPG. Pokud dojde LPG, systém se sám přepne zpět na benzín. Přepínání mezi palivy je možné libovolně ovládat přepínačem.

[chart id=“2747″]

Vstřikovače LPG TECH DRAGON


 

Centrální směšovač LPGPřímý vstřik LPG TSI TFSI FSI GDI

 

 

Close Menu