Skip to main content
search

Jaké existují typy systémů LPG pro různé motory?

Přestavba vozidla na pohon LPG spočívá principielně v zamezení přísunu paliva do motoru a v jeho nahrazení jiným palivem, v tomto případě LPG. To, jaký typ zařízení LPG je nutné při přestavbě použít určuje zejména stáří vozidla a s ním související typ karburačního, či emisního systému vozidla. Jiný systém je nutné použít pro karburátor, jiný pro jednobodový vstřik, jiný systém je nutné použít pro motory s vícebodovým vstřikováním označovaných jako MPI (multipoint injection). Další varianty jsou pro systémy vstřikování s diagnostikou OBD a úplně jiné systémy se používají pro motory FSI, TSI apod., tedy motory s přímým vstřikováním.
Tím, jak se postupně vyvíjely a vyvíjí benzínové motory, musí se také ruku v ruce s tím vyvíjet systémy pro přestavby vozidel na alternativní pohon LPG. V současné době lze typy systémů LPG rozdělit na tři hlavní skupiny podle typu emisního systému vozidla.

 

Vývoj a technický pokrok v oblasti tvorby směsi benzínových motorů jde nezadržitelně kupředu zejména kvůli tlaku na snižování produkovaných emisí a úsporného provozu motorů. Z toho důvodu je nutné pro úspěšnou a funkční přestavbu na LPG držet krok s výrobci automobilů a neustále vyvíjet a zdokonalovat systémy LPG pro přestavby vozidel na alternativní pohon plynem. Na výrobce systémů LPG to klade nemalé nároky zejména v oblasti vývoje a tempa přenášení získaných zkušeností a znalostí do reálné praxe. V tomto případě fungující, spolehlivá přestavbová sada systému LPG s aktuálním software, který zohledňuje i ty „nejžhavější“ novinky v oblasti managementu moderního motoru.

Výrobců systémů LPG je v Evropě nepřeberné množství. Někteří s tradicí i přes 50let. V současném světě, kdy vládne všudypřítomná globalizace, jsou rozdíly mezi leadery na trhu přestavbových systémů LPG co do kvality, spolehlivosti i technické vyspělosti velmi malé.


Close Menu