Skip to main content
search

Montáž LPG systému – jak to vše probíhá

Po přistavení vozidla, nejprve před samotnou instalací plynového systému do vozidla, provedeme diagnostiku motoru a jeho řídícího systému. Jedná se o preventivní kontrolu bezchybné funkce  emisního systému a zapalovací soustavy.

Kontrola je prováděna standardní sériovou diagnostikou, tedy spojením se diagnostickým přístrojem s řídící jednotkou vozidla, vyčtením paměti závad a kontrolou live dat zejména hodnot korektorů směsi a funkcí lambdasond.

Kontrola správné funkce řízení motoru je důležitá, protože při chodu motoru na plyn se mohou vyskytovat problémy, které se sice projevují pouze při chodu motoru na plyn, ale ve skutečnosti jsou způsobeny nedostatky na benzínovém vstřikování nebo nejčastěji zapalování.

Pokud je vše v pořádku, je možné zahájit montáž LPG systému, jehož konfiguraci si zákazník ve spolupráci s našimi pracovníky již předem vybral. Znamená to, že obě strany jsou dohodnuty na zásadních detailech celé zakázky. Jde hlavně o typ a velikost použité nádrže LPG, samozřejmě její umístění včetně případných detailů. To samé platí o použitém typu a umístění plnící koncovky LPG, umístění přepínače plyn/benzín s ukazatelem hladiny plynu v nádrži a případných dalších komponentů třeba i pod kapotou.

V případě potřeby zapůjčíme zákazníkovi bezplatně náhradní vozidlo na celou dobu trvání zakázky montáže LPG. Po ukončení prací bude vozidlo předáno zákazníkovi. Samozřejmostí je společná prohlídka celé montáže LPG s kontrolou a odsouhlasením splnění všech zákazníkových požadavků. Následuje výklad a předvedení funkce plynového systému v provozu společnou zkušební jízdou.

Po ujetí cca 1000 km je nutné, aby zákazník přijel na bezplatnou servisní prohlídku, při které bude provedena kontrola těsnosti veškerých spojů na plynové instalaci a kontrola s případnou korekcí seřízení systému vstřikování plynu. Pokud je vše v pořádku, je považována montáž LPG za ukončenou.

 

Hyundai I30 na LPG se systémem LPGTECH

Close Menu