Skip to main content
search

LPGTECH autogas Innovations 

Výrobce perfektní elektroniky a vstřikovačů pro přestavby vozidel na LPG & CNG

Firmu LPGTECH založil v roce 2004 Kryzstof Lapiňski, jeden z hlavních spolutvůrců počátků systému STAG. Po mnoho let sbírané zkušenosti s přestavbami vozidel na pohon LPG od karburátorových až po vozidla vybavená systémy sekvenčního vstřikování Výrobci systémů LPG LPGTECHnepřímého a nově i přímého. LPGTECH je značka technicky vyspělých výrobků, které si získaly uznání i v těch nejvzdálenějších koutech světa(v současné době je vyvážen do více jak 40 zemí). Firma LPGTECH má ve svém výrobním programu ucelenou řadu propracovaných komponentů, které tvoří originální přestavbové sady jednotné linie navzájem sladěných komponentů.

Řídící jednotky LPGTECH mohou snadno nastavovat všichni mechanici, kteří znají systém STAG, protože software jednotek LPGTECH umožňuje práci s tzv. „množnikem“. Řídící jednotky LPGTECH mají však mnohem propracovanější a dokonalejší způsob kalibrace s názvem „TECH“. Tento typ Řídící jednotka LPG kalibrace umožňuje velmi podrobné 3D nastavení plynové mapy přesně podle originální benzínové. Načtení map a jejich přesné překrytí ve všech provozních režimech motoru a to i těch nejzažších, funguje zcela automaticky. Tato kalibrace může být načtena buď podle vstřikovacích časů benzínových vstřikovačů, nebo podle příslušných hodnot korektorů směsi čtených z diagnostiky OBD a nově také VAG u koncernových vozidel.

Díky těmto vysoce sofistikovaným funkcím je systém LPGTECH schopen pracovat o 10-15% úsporněji na LPG, než konkurenční systémy vstřikování LPG. Úspora je dána velmi přesným vykreslením plynové mapy a použitím rychlých a přesných vstřikovačů TECH DRAGON. Tím je minimalizován korekční zásah benzínové jednotky, který zároveň vyvolává dočasné snížení výkonu motoru. Řidič na to podvědomě reaguje větším sešlápnutím plynového pedálu, čímž se v konečném důsledku zvyšuje spotřeba LPG. Tento negativní jev systém LPGTECH v kombinaci se vstřikovači TECH DRAGON a dokonalým seřízením prakticky eliminuje.

Close Menu