Přímé vstřikování LPG pro TSi, FSi, GDi, CGI,  Ecoboost

Zatím poslední vývojový stupeň emisních systémů moderních benzínových motorů charakterizuje tzv. přímý vstřik paliva do válců benzínového motoru. Tímto směrem se ubírá čím dál více výrobců
automobilů. Důvodem jsou stále se zpřísňující emisní normy a důraz na snižování spotřeby pohonných hmot.

DOWNSIZING   je současným trendem všech výrobců automobilů

Fenomén který postihl prakticky všechny automobilky se jmenuje „downsizing“ čili zmenšování – týká se objemu motorů.. Jedná se o to, dostat z nízko-objemového motoru parametry, které odpovídají klasickému motoru o mnohem větším objemu. Toho lze částečně dosáhnout přeplňováním a také přímým vysokotlakým vstřikováním paliva. Cílem je tímto dosáhnout  nižší spotřeby a také menších a příznivějších emisí v gramech na kilometr. Jestli se tyto cíle výrobcům automobilů daří je častým předmětem vášnivých debat a diskusí. Nic méně pokrok nelze zastavit a tak je motorů s přímým vstřikováním benzínu stále více. A s tím také souvisí zájem o jejich přestavby na LPG.

Přestavba motorů TSi, FSi, GDi, Ecoboost na LPG je výzvou posledních  let

Pro výrobce plynových přestavbových systémů je přestavba motorú TSi, FSi, GDi, CGI nebo Ecoboost největší výzvou posledních  deseti let. Přestavba motoru s přímým vstřikem benzínu na LPG má totiž řadu technických úskalí, která nemají zcela jednoduché řešení. Největším problémem je tepelné namáhání benzínových vstřikovačů, které u přímovstřikových motorů zasahují do spalovacího prostoru válců motoru a jsou tedy bezprostředně vystaveny účinkům hoření směsi během pracovního cyklu. Při provozu motoru na benzín jsou trysky chlazeny vstřikovaným benzínem. Žádným malým oříškem není ani technické řešení vstřikování kapalného LPG originální palivovou soustavou motoru.

Nepřímé vstřikování LPG u přímovstřikových motorů TSi, FSI, GDi, Ecoboost

Pokud je motor přestavěn na LPG klasickým nepřímým sekvenčním vstřikováním (vefukováním) plynné fáze LPG před sací ventily motoru, jsou při provozu na plyn benzínové vstřikovače ve spalovacím prostoru  extrémě tepelně namáhány a velmi brzo by došlo k jejich zapečení a zničení.
Proto musí být pro přestavbu motorů s přímým vstřikováním benzínu na LPG použita speciální sada, která neodpojí trvale benzínové vstřikovače při provozu na LPG, tak jako je tomu u klasického nepřímého vstřikování. Benzínové vstřikovače vstřikují benzín v malých dávkách i při provozu na LPG a to s proměnnou intenzitou podle zatížení motoru. V některých případech dokonce při volnoběžných otáčkách motor běží pouze na benzín i při aktivním provozu na LPG. Toto kompromisní řešení má za následek, že motor pracuje zhruba z 80% na LPG a k tomu spotřebuje cca 20% benzínu. Tím se poněkud snižuje efektivita návratnosti investice do přestavby, která je navíc znatelně dražší ve srovnání s přestavbou běžného benzínového motoru s nepřímým vstřikováním benzínu.
Kromě toho aplikací nepřímého vstřikování plynné fáze LPG do přímovstřikového motoru prakticky dochází k degradaci takového motoru zpět o kategorii níž z technického hlediska vzato. To samo o sobě nemá žádný zásadní praktický dopad na výkon motoru, ale mnoha technicky založeným a informovaným zájemcům o přestavby motorů TSi, FSi, GDi, Ecoboost to zjevně vadí.
Sekvenční systém plynné fáze LPG s přívstřikem benzínu pro motory s přímým vstřikováním mají jistě při přestavbách na LPG své využití a oproti systému s přímým vstřikem kapalného LPG vlastními benzínovými vstřikovači jednu výhodu: Zatím je levnější..

Přímé vstřikování LPG

Přímé vstřikování LPG v kapalné formě benzínovými vstřikovači motorů TSi, FSi, GDi, Ecoboost..

Problémy s přehříváním a zadíráním benzínových vstřikovačů, či degradací přímovstřikového motoru na motor s nepřímým vstřikem paliva řeší plnohodnotný systém pro přímé vstřikování kapalného LPG originálními benzínovými vstřikovači přímo do spalovacího prostoru válců motoru.

Tento způsob provozu motoru s přímým vstřikováním na LPG má řadu výhod:

  motor je možné startovat i studený přímo na LPG

  benzínové vstřikovače jsou chlazeny vstřikovaným kapalným LPG lépe než benzínem

  jsou zachovány všechny výhody přímého vstřikování paliva

  přímé vstřikování LPG v kapalné fázi vylepšuje objemovou účinnost motoru – vyšší točivý moment v nízkých otáčkách, stejný výkon jako na benzín a velmi podobná spotřeba LPG.

  vysoká odolnost systému vůči nekvalitnímu LPG, zejména vůči nežádoucím chemickým příměsím, které jsou příčinou problémů u plynových systémů pracujících s plynnou fází LPG.

  vstřikování motoru je řízeno originální řídící jednotkou. Nejsou potřeba další plynové vstřikovače ani další řídící jednotka, která bude tyto přídavné elementy ovládat.

Přímé vstřikování kapalného LPG originální palivovou soustavou ve vysokotlaké části je nejdokonalejším využitím LPG jako alternativní pohonné hmoty v motorech s přímým vstřikováním benzínu. Zařízení funguje na faktické výměně paliv na vstupní straně vysokotlaké pumpy benzínového motoru. Záměna paliv probíhá kontinuálně odstavením jednoho paliva a jeho nahrazení druhým a to oběma směry z benzínu na LPG a z LPG na benzín. Tento proces ale vůbec není jednoduchý a jedním z velkých úskalí vývoje spolehlivé funkce tohoto systému.

Aby kapalné LPG zůstalo ve všech režimech provozu motoru kapalné, musí být v nádrži LPG čerpadlo které zajišťuje výstupní tlak LPG v rozsahu 8-26 bar, aby nedocházelo k zaplynování vysokotlaké pumpy a vstřikovačů. LPG má totiž bod varu okolo -20°C  zatímco automobilový benzín se vaří až při cca 100°C. 

Jaké systémy pro přímé vstřikování LPG montujeme?

Přestavba benzínového motoru s přímým vstřikováním na LPG je zcela jiná disciplína než přestavby všech předchozích generací benzínových motorů. Komplikovanost a náročnost techniky vysokotlakého vstřiku benzínu přímo do spalovacího prostoru vyžaduje zcela jinou techniku pro přestavbu na LPG. Od počátku, kdy se objevily první motory se vstřikováním GDi (Mitsubishi Carisma) a následně FSI (VW), se vývoj plynových systémů ubírá dvěma cestami. Nepřímé vefukování LPG před sací ventily podobně jako u běžných sekvenčních vstřikování předchozích generací a přímé vstřikování kapalné fáze LPG originálními benzínovými vstřikovači bez jakéhokoli přívstřiku benzínu při provozu na LPG. Obě varianty jsme již zmínili a popsali.
Obě varianty přímého vstřikování LPG mají své místo v uplatnění při přestavbách vozidel s přímým vstřikováním na LPG. Důvodem je velmi často cena přestavby, kdy momentálně vychází finančně nejpříznivěji systém vefukování plynné fáze s přívstřikem benzínu ve srovnání s momentálně jediným dostupným systémem pro vstřik kapalného LPG, který je dražší, i když funkčně mnohem vyspělejší a efektivnější. Žádná z těchto alternativ však není univerzální a není možné jí libovolně použít na jakýkoli motor s přímým vstřikem. U některých vozidel je možné zvolit a použít obě varianty, u některých pouze jednu z nich a také existují vozidla která zatím přestavět nelze.
Nabízíme montáž LPG pro motory TSI, FSI, TFSI, Ecoboost, GDI, CGI, G-activ s přímým vstřikováním benzínu se systémy s ověřenou funkčností a dlouhodobou spolehlivostí.

Tartarini Direct Injection

přímé vstřikování LPG  Systém sekvenčního vstřikování (foukání) plynné fáze LPG před sací ventily motoru s přívstřikem minimálního množství benzínu. To je nutné pro chlazení benzínových vstřikovačů motoru TSI, FSI, GDI, Ecoboost… Tradiční italský výrobce, funkčních plynových systémů s dlouholetou tradicí. Pro přestavby motorů s přímým vstřikováním používá speciální řídící jednotku Tartarini, která má nahrané mapy přesně pro kód motoru a často i sériové číslo benzínové jednotky konkrétního vozidla. K dispozici je seznam vozidel která je možné s tímto systémem přestavět. Ostatní komponenty jsou běžného provedení, známé z přestaveb předchozích generací nepřímého vstřikování firmy Tartarini s výjímkou vstřikovačů. Pro přímovstřikové sady jsou používány vstřikovače HANA.

Prins VSI DI

přímé vstřikování LPG  Sekvenční vstřikování(foukání) plynné fáze LPG pro motory s přímým vstřikováním od holandské firmy Prins Autogassystemen BV.
Tento systém pracuje také s plynnou fází LPG která je vefukována plynovými vstřikovači řízenými sekvenčně plynovou řídící jednotkou s vlastní palivovou mapou. I tento systém musí používat k chlazení benzínových vstřikovačů při provozu na LPG přívstřik benzínu.
Systém se navenek chová jako běžné LPG sekvenční zařízení které vyžaduje start motoru na benzín a po splnění podmínek pro přepnutí – otáčky, teplota reduktoru přepne do režimu LPG. Zároveň však na rozdíl od konvenčních systémů probíhá neustále vstřikování benzínu.
Je to sice v malých dávkách, ale na 100km si motor „vezme“ podle typu a výkonu cca 2-3 litry benzínu.

PRINS Direct LiquiMax

přímé vstřikování LPG Direct LiquiMax Prins   Světoznámý systém přímého vstřikování kapalného LPG originálními benzínovými vstřikovači Direct LiquiMax od firmy Prins. Tento systém plně využívá palivový systém vozidla. K výměně paliv dochází na vstupní straně vysokotlaké palivové pumpy. Ta dodává benzín nebo LPG do palivové lišty se vstřikovači (rail) pod tlakem cca 30-220 bar. Vysokotlaká pumpa benzínu musí být upravena na kapalné LPG.
Ne u všech motorů je toto možné.
Neexistuje žádná universální sada pro montáž LPG. Vždy je vázána na kód motoru a provedení vozidla. Výrobce má seznam vozidel s přímým vstřikováním, která je možné přestavět na přímý vstřik kapalného LPG.
Prins do seznamu přidává vozidla, která má opravdu vyzkoušená a vyladěná a fungují perfektně. 

LGITECH  liquid gas injection

Přímé vstřikování LPG se systémem LGI TECH od Gasinsight s.r.o.   Plnohodnotné přímé vstřikování kapalné fáze LPG originální vstřikovací soustavou motoru s oficiálním schválením a homologacemi. To vše za cenu srovnatelnou se systémy sekvenčního foukání plynné fáze LPG  pro přímovstřikové motory s trvalým přívstřikem benzínu.
Systém má již homologaci R115 pro koncern VW. Naše firma jako dovozce značky a akreditovaný zástupce pro ČR je držitelem typového schválení pro systémy firmy LPGTECH.
LGITECH je novou značkou firmy LPGTECH pro plynový systém přímého vstřikování kapalné fáze LPG originálním palivovým systémem vozidel vybavených motory TSI, TFSI, FSI, GDI, CGI, Ecoboost, G activ apod. (Zkratka LGI v názvu LGITECH znamená Liquid Gas Injection.)
Systém zatím není dostupný. Jeho postupný nástup předpokládáme v průběhu roku 2017.

Vozidla s motory TSI, FSI, TFSI, GDi, CGi, G-activ, Ecoboost apod. vhodná pro montáž LPG systému Prins Direct LiquiMax

Alfa Romeo na LPG
Audi TSI přestavba na LPG
Cadillac na LPG Prins Direct LiquiMax
Chevrolet na LPG Prins Direct LiquiMax
Citroen na LPG
Ford ecoboost na LPG
Hyundai na LPG
KIA GDI na LPG
Mazda G-activ na LPG
Mercedes CGI na LPG
Nissan na LPG Prins VSI DI
Opel na LPG Prins Direct LiquiMax
Peugeot na LPG Prins Direct LiquiMax
Porsche na LPG Prins Direct LiquiMax
Renault na LPG Prins Direct LiquiMax nebo VSI-2.0 DI LPG
Seat TSI na LPG Prins Direct LiquiMax
Škoda TSI na LPG Prins Direct LiquiMax
VW TSI na LPG Prins Direct LiquiMax
přímé vstřikování TSI, FSI, GDI na LPG

Kontaktujte nás:

Pole označená * jsou povinná
Sekvenční vstřikování LPG
Centrální směšovač LPG